บริการจัดส่งฟรีอย่างปลอดภัย (Free Shipping with Secure Shipping)

     เรามุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม ตั้งแต่การเริ่มต้นสั่งซื้อสินค้า จนถึงขั้นตอนการจัดส่งสินค้าถึงมือคุณ

     o บริการจัดส่งฟรี (Free Shipping)

         เราจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว และบริการจัดส่งฟรีทุกครั้ง

     o บรรจุภัณฑ์ที่รอบคอบและปลอดภัย (Insure Packaging and Safe)

         เราให้ความสำคัญในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ โดยไม่สามารถรู้ได้ว่าสินค้าภายในกล่องคืออะไร

     o ป้องกันการสูญหาย รวมถึงการเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น (Prevent Loss, Damage)

         เราจัดส่งในรูปแบบประกันสินค้าทุกครั้ง ที่สินค้ามีมูลค่ามากกว่า 10,000 บาท ขึ้นไป