การรับประกันสินค้า (Warranty)

การรับประกันที่เกิดจากการผลิตตลอดอายุการใช้งาน (Lifetime Manufacturer Warranty)

     เราให้ความใส่ใจในคุณภาพของสินค้าทุกชิ้น และรับประกันว่าสินค้าจะต้องปราศจากข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ตลอดอายุการใช้งาน หากคุณพบภายหลังว่าสินค้าของคุณมีข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตสินค้า คุณสามารถส่งมาให้ทางเราตรวจสอบ หากเราพิจารณาว่าเป็นข้อบกพร่องในระหว่างขั้นตอนการผลิตจริง ทางเราพร้อมที่จะดำเนินการซ่อมแซมให้คุณ โดยไม่เสียค่าใช้ใดๆ

     แต่ถ้าเราตรวจสอบแล้วพบว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ได้มาจากสาเหตุในการผลิตชิ้นงาน ทางเราจะดำเนินการแจ้งให้ทราบ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากต้องการซ่อมแซมความเสียหายนั้นๆ

     งานทุกชิ้นอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย เนื่องจากเป็นงานฝีมือที่มีความละเอียด หรือลักษณะธรรมชาติ หรือมลทินภายใน ที่มองเห็นได้หรือมองไม่เห็น ในพลอยแท้ธรรมชาติที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละชนิด ลักษณะเหล่านี้จะถูกพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะของพลอยแท้ธรรมชาติ และไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นข้อบกพร่อง

การบริการขัดชุบใหม่ และทำความสะอาด สำหรับตัวเรือนเงินแท้  (Re-polishing, Rhodium plating and Complimentary Cleaning on Sterling Silver Jewelry)

     เรามีบริการขัดชุบใหม่ฟรี พร้อมทำความสะอาดฟรี 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี สำหรับสินค้าตัวเรือนเงินแท้ (นับจากวันที่ระบุในใบ Certificate เท่านั้น) โดยคุณลูกค้าจ่ายเพียงค่าจัดส่งมา ทางเรารับผิดชอบค่าจัดส่งกลับ

การบริการตรวจเช็คสินค้า และทำความสะอาดตลอดอายุการใช้งานสำหรับตัวเรือนทองแท้ (Lifetime Inspection Services and Complimentary Cleaning on Gold Jewelry)

     เรามุ่งมั่นอย่างยิ่งในการผลิตสินค้าจากวัสดุที่มีคุณภาพสูงสุด และทำการตรวจเช็คสินค้าทุกชิ้น ก่อนการดำเนินการจัดส่งสินค้า นอกจากนี้เรามีความยินดีอย่างยิ่งในการบริการตรวจเช็คสินค้าตลอดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันการสูญหายของอัญมณีแท้ และยืดอายุการใช้งานเครื่องประดับ
     อาทิเช่น การบริการกดเตยให้แน่นขึ้น, การบริการขัดแต่ง, การบริการชุบใหม่ และการล้างทำความสะอาด เป็นต้น การบริการตรวจเช็คสินค้า และทำความสะอาด ซึ่งเป็นการบริการฟรีสำหรับคุณ โดยคุณลูกค้าจ่ายเพียงค่าจัดส่งมา ทางเรารับผิดชอบค่าจัดส่งกลับ

การบริการเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากการประกันสินค้าปกติ (Other Service Excluding Regular Warranty)

     เรายืนเคียงข้างคุณตลอดอายุการใช้งาน หากท่านมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า และต้องการให้ทางเราช่วยบริการเพิ่มเติมในด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการประกันสินค้าปกติ ท่านสามารถส่งสินค้ามาที่ออฟฟิศของเรา เพื่อให้เราได้ตรวจเช็คในเบื้องต้น หากการดำเนินการมีค่าใช้จ่าย ทางเราจะดำเนินการแจ้งท่านทุกครั้งก่อนดำเนินการแก้ไขใดๆ

ในกรณีที่อัญมณีของท่านหลุดออก เรายินดีบริการฝังอัญมณีให้ท่านใหม่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งท่านต้องดำเนินการส่งอัญมณีที่หลุดออกส่งกลับมาพร้อมกับสินค้า แต่หากท่านไม่พบอัญมณีที่หลุดหายไป เราจะดำเนินการแจ้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในเบื้องต้น ก่อนการดำเนินการแก้ไขใดๆ

เงื่อนไขและข้อยกเว้น (Conditions and Exclusions)

     การรักษา, การซ่อมแซม, กับปรับเปลี่ยนขนาด หรือ บริการอื่นๆ ที่บริการจากที่อื่นที่ไม่ใช่การบริการของทางเรา การรับประกันสินค้าจะถูกยกเลิก และสิ้นสุดลงทันที

     เครื่องประดับจะไม่เกิดปัญหาใดๆ ในการสวมใส่ปกติ รวมไปถึงกิจกรรมใดๆ ที่ปกติด้วยเช่นกัน เราไม่ได้รับประกันสินค้า ที่เกิดขึ้นจากความเสียหายที่เกิดจากการสวมใส่ไม่ปกติ, สินค้าสูญหาย, อัญมณีสูญหาย และการโจรกรรม

     การเปลี่ยนสีเนื่องจากการสัมผัสกับ สารเคมี, การแต่งหน้า, สระว่ายน้ำ, อ่างน้ำร้อน หรือ การอาบน้ำ ความเสียหายเพิ่มเติมนี้จะถูกพิจารณาว่า ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันจากการผลิตสินค้า

     เงื่อนไขทั้งหมด ในการรับประกันสินค้า เป็นการตัดสินใจจากทางเรา ซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี