การปรับขนาดแหวนฟรีภายใน 30 วัน (Free Re-Sizing within 30-DAY)

     คุณลูกค้าสามารถทำการปรับขนาดแหวนได้ฟรี 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน (นับจากวันที่ระบุในใบ Certificate เท่านั้น) โดยสามารถเพิ่มหรือลดได้ไม่เกิน 2 ขนาด ยกเว้นแหวนรอบนิ้ว (Eternity) ที่ไม่สามารถปรับขนาดได้